Pomiar rezystancji

PROMET BLOG Inhalte

Pomiar rezystancji = PROMET

Systemy pomiarowe wysokiej dokładności do wyznaczania rezystancji w zakresie mikroomowym z możliwością regulacji prądu probierczego DC służące do pomiaru rezystancji wyłączników lub obciążeń indukcyjnych, takich jak na przykład w transformatorach. Omomierze wysokiej dokładności serii PROMET służą do wyznaczania bardzo niskich rezystancji w zakresie mikroomowym. Regulowany prąd probierczy do 600 A w połączeniu z czteroprzewodową metodą pomiaru zapewnia uzyskiwanie wyników pomiarów spełniających rygorystyczne wymagania dotyczące dokładności. Najnowocześniejsza elektronika mocy połączona z solidną konstrukcją gwarantuje doskonałą niezawodność w użyciu jako urządzenia przenośnego w rozdzielniach i środowiskach przemysłowych. Do typowych zastosowań należą wyznaczanie rezystancji styków aparatury łączeniowej, a także wyznaczanie rezystancji przy obciążeniach indukcyjnych, takich jak w transformatorach.