Badanie liczników energii

Badanie liczników energii = METES

Systemy mierników testujących o dużych dokładnościach do 0,02% i szeroki zakres pomiarowy do precyzyjnych pomiarów w układach jedno- i trójfazowych. Systemy mierników testujących serii METES służą do badania dokładności mechanicznych i elektronicznych mierników energii elektrycznej w każdych warunkach eksploatacji. Podczas testów można uwzględnić wpływ, jaki na miernik wywierają zakłócenia systemu, takie jak składowe harmoniczne lub migotanie.