Kontrola i pomiar w trzech wymiarach

Kontrola i pomiar w trzech wymiarach = LOTOS

Automatyczne systemy pomiarowe LOTOS są w stanie szybko i dokładnie mierzyć pełne kontury zewnętrzne lub poszczególne obszary dowolnego mierzonego przedmiotu niezależnie od jego kształtu i testować je pod kątem ewentualnych niedoskonałości. Trójwymiarowy, bezdotykowy pomiar jest przeprowadzany przy użyciu optycznych czujników pomiarowych z dokładnością w zakresie mikrometrycznym. Wynik stanowi przedstawienie obiektu pomiaru w postaci modelu trójwymiarowego. Intuicyjne oprogramowanie o dużych możliwościach pozwala na bardzo szybką ocenę wyników pomiaru.