Źródła zasilania

Źródła zasilania = EPOS

Źródła prądu stałego i przemiennego do zasilania i testowania silników oraz cewek wyzwalających aparatury łączeniowej, a także elektronicznych generatorów sygnałów trójfazowych do generowania fal o dowolnym kształcie. Uniwersalne źródła prądu i zasilania serii EPOS wykazują swoją przydatność, ilekroć wymagana jest maksymalna moc i duża dokładność sygnałów, dzięki czemu stanowią doskonały wybór w przypadku testowania, ustawiania i kalibrowania mierników energii elektrycznej, przekaźników zabezpieczających, rejestratorów zakłóceń, mierników mocy lub analizatorów jakości energii.