SHERLOG CRX

SHERLOG CRX

Configurable fault recorder and power quality analyser

SHERLOG CRX jest wielofunkcyjnym systemem pomiarowym i analitycznym służącym co całościowego nadzorowania i oceny stanu urządzeń systemu zasilania w energię elektryczną.
Dzięki modułowej i skalowalnej budowie SHERLOG CRX może być wyposażony według potrzeb i w prosty sposób dostosowywany do nowych wymagań lub też rozbudowany.

Mimo niewielkich rozmiarów SHERLOG CRX może zostać wyposażony w maks. 32 wejścia analogowe do pomiarów prądu stałego i zmiennego oraz maks. 128 wejść binarnych. Do nadzorowania dużych systemów, poszczególne urządzenia mogą być łączone w sieć poprzez interfejs Interlink.

Technologia Plug & Play

Zastosowanie technologii Plug & Play pozwala na łatwe i szybkie rozszerzanie wyposażenia. Nawet wymiana całych modułów jest możliwa bez pracochłonnej i kosztownej regulacji, ponieważ dane kalibracji są przechowywane w module.

 

Wyposażenie:

  1. liczba wejść analogowych 8 do 32
  2. liczba wejść binarnych     0 do 128

Gniazda rozszerzające do modułów:

  1. drugi zasilacz do redundantnego zasilania
  2. moduł interfejsu do redundantnej komunikacji danych i połączenia światłowodowego
  3. moduł synchronizacji do precyzyjnej synchronizacji czasu ze wszytkimi powszechnymi standardami