Cyfrowy zapis błędów

Cyfrowy rejestracja zakłóceń = SHERLOG

Systemy rejestracji zakłóceń z analizatorem jakości energii do kompleksowego monitorowania i oceny sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia w elektrowniach i stacjach transformatorowych. Urządzenia pomiarowe serii SHERLOG zapisują w wysokiej rozdzielczości wszelkie zakłócenia, jakie pojawiają się w systemach zasilających. Podczas tych zakłóceń systemowych rejestrowane jest jednocześnie zachowanie urządzeń zabezpieczających i aparatury łączeniowej.