ACTAS BTT

ACTAS BTT

Tester do badania czasów wyłączników

ACTAS BTT to zasilane z akumulatorów ręczne urządzenie pomiarowe, które bardzo szybko i łatwo jest w stanie określić czasy działania, synchroniczność styków, czas sekwencji i prądy cewek. Dzięki tej rozbudowanej funkcjonalności i wysokiej dokładności pomiarowej ACTAS BTT można wykorzystać do szerokiego spektrum różnych zastosowań w przypadku wykonywania pomiarów czasów działania aparatury łączeniowej niskiego, średniego i wy-sokiego napięcia, styków przekaźnikowych, styczników i rozłączników izolacyjnych.

  1. Określanie czasów działania
  2. Badanie synchroniczności styków
  3. Określanie czasu sekwencji C-O (zamknij-otwórz)
  4. Pomiar prądów cewek
  5. Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja
  6. Praca na zasilaniu akumulatorowym do 12 godzin
  7. Czytelny wyświetlacz graficzny
  8. Wyświetlanie stanu wejść i wyjść
  9. Bluetooth z funkcją zdalnego sterowania 

Określanie czasów działania

ACTAS  BTT  jest  wyposażony  w  jedno  wyjście  do sterowania  cewkami  O-otwórz  i  jedno  wyjście do  sterowania  cewkami  C-zamknij  w  aparaturze łączeniowej. Oba wyjścia mogą być wykorzystywane do  sterowania  cewkami  zasilanymi  prądem  stałym i  przemiennym.  Określenie  czasów  działania  można przeprowadzić prosto i niezawodnie na maksymalnie trzech stykach głównych poprzez wyzwolenie operacji łączeniowych  C  (załącz),  O  (rozłącz)  i  C-O  (załącz-rozłącz). Wyraźny wyświetlacz graficzny przedstawia w rezultacie odpowiednie czasy działania dla wszystkich wejść binarnych.

Badanie synchroniczności styków

Oprócz określania czasów działania ACTAS BTT ustala synchroniczność  operacji  rozwierania  i  zwierania styków  głównych.  W  przypadku  oceny  aparatury łączeniowej, na przykład, pozwala to na wyznaczenie interwału czasowego między zetknięciem z biegunem pierwszego  i  ostatniego  styku  podczas  operacji załączania lub rozłączania w sieci trójfazowej.

Pomiar prądów cewek

Prąd  cewki  mierzony  jest  automatycznie  podczas pomiaru czasów działania. W rezultacie wyświetlana jest  zarówno  wartość  średnia,  jak  i  szczytowa,  co pozwala na ocenę działania mechanicznego bądź też elektrycznego cewek zwalniających.

Zabezpieczone wejścia i wyjścia

Wejścia i wyjścia są izolowane galwanicznie i zabezpieczone przed  przepięciem.  Wyjścia  są  również  zabezpieczone przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Wizualizacja w czasie rzeczywistym

Wszystkie  wejścia  i  wyjścia  testera  są  sterowane  w czasie  rzeczywistym,  a  ich  stan  jest  przedstawiony  na wyświetlaczu.

Kontrola napięcia sterowania aparatury łączeniowej

Wbudowany układ monitorowania wskazuje, czy napięcie sterowania  jest  doprowadzone  do  cewek  OTWÓRZ i  ZAMKNIJ  aparatury  łączeniowej.  W  ten  sposób niezawodnie  można  wykryć  również  nieprawidłowe podłączenie  urządzenia  pomiarowego  lub  wadliwe przewody.

Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja

Dzięki swojej kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji urządzenie  pomiarowe  może  być  utrzymywane  i obsługiwane przy użyciu tylko jednej ręki. Sygnalizacja dźwiękowa  i  wyświetlacz  graficzny,  który  pozostaje czytelny  nawet  w    świetle  promieni  słonecznych, sprawiają, że tester jest przyjazny dla użytkownika.

Komfortowa obsługa

Miernik  posiada  dedykowane  klawisze  dla  każdego trybu  testowego.  Ergonomiczne  rozmieszczenie klawiszy  pozwala  na  optymalną  obsługę,  pomiary mogą  być  wykonywane  łatwo  i  szybko.  Operacja może  być  wykonana  bezpośrednio  przy  urządzeniu lub za pomocą smartfona. Raporty z testów mogą być generowane, przechowywane i wysyłane za pomocą smartfona.

Praca na zasilaniu akumulatorowym do 12 godzin

ACTAS BTT jest zasilany z wbudowanych akumulatorów, które zapewniają ciągłą pracę testera do 12 godzin.Stan  naładowania  akumulatorów  i  sam  proces ładowania   są   monitorowane   za   pomocą mikroprocesora,  a  dioda  elektroluminescencyjna sygnalizuje, gdy ładowanie jest w toku. Tester może pracować podczas ładowania.

Kompleksowe akcesoria

ACTAS BTT oferuje szeroką gamę akcesoriów w postaci zestawów kablowych z wszystkimi niezbędnymi prze-wodami,  adapterami  i  zaciskami.  Zestawy  kablowe wyposażone są w 4 mm wtyki bezpieczeństwa po stro-nie rozdzielnicy i dostarczane są w wytrzymałej walizce transportowej.

Specyfikacja techniczna

Tranzystory bipolarne z izolowaną bramką do sterowania cewkami 
Napięcie300 VAC/DC
Prąd20 A
Dokładność< 0.1 ms
 
Wyjścia sterowania detek-tora napięcia12…300 V AC/DC
Wejścia binarne 
Styki główne3
Wejścia pomocnicze1
Rozdzielczość0.01 ms
Dokładność0.5% zakresu
 
Prąd cewki 
Zakres pomiarowy20 A
Rozdzielczość10 mA
Dokładność0.5% zakresu
 
Gniazda przyłączeniowe 
1 x cewki wyjść sterowania
1 x styki główne wejść binarnych / AUX (pomocnicze)
 
Interfejsy użytkownikaPanel sterowania z wyświetlaczem gra-ficznym, obsługa jedną ręką, oddzielny przycisk dla każdego trybu testowego
KomunikacjaBluetooth
Zasilacz zewnętrzny24 V / 0.5 A DC; 30 W maks .
Wbudowane akumulatoryMonitorowanie sterowane mikroprocesoremCykl pracy akumulatora — maksymalnie 12 godzin
Wymiary100 x 230 x 35 mm ( szer. x wys. x gł.)
Waga urządzenia pomiarowego0.5 kg
Waga okablowania0.9 kg
Stopień ochronyIP54
Temperatura otoczenia-5…50°C
Wilgotność względna5…95%


Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia