Oprogramowanie ACTAS

Oprogramowanie ACTAS

W testerach ACTAS, sekwencje łączeń oraz pomiary samego wyłącznika są całkowicie sterowane przez oprogramowanie

Praktyczna wiedza podstawą rozwiązań

Oprogramowanie jest wynikiem wieloletnich doświadczeń praktycznych i ścisłej współpracy z operatorami sieci oraz producentami wyłączników.

Powstałe z tej współpracy aplikacje umożliwiają wykonanie dowolnego zadania testowego.

Przebieg testu w skrócie

Centralnym elementem oprogramowania jest monitor testowy. W tym miejscu są tworzone, wykonywane i archiwizowane testy.

Wszystkie parametry i wyniki testów są widoczne w jednym oknie. Testy uruchamia się i nadzoruje wprost z monitora. Wskaźniki informują o tym, czy wyniki pomiarów leżą w określonych granicach.
Graficzna prezentacja uzyskanych przebiegów sygnałów z funkcjami zoom i kursorami pomiaru, umożliwia jeszcze bardziej szczegółową analizę.

Indywidualnie konfigurowana struktura katalogów

Wszystkie dane wyłączników i parametry testów, włącznie z wynikami, są automatycznie zapisywane w dowolnie definiowalnej strukturze katalogów.

Poszczególne testy dają się łatwo wywoływać, modyfikować i używać jako szablony.

Centralna baza danych pozwala na łatwe kompresowanie i wysyłkę danych wyłączników i wyników pomiarów np. pocztą elektroniczną. Równie prosta jest archiwizacja danych i ich eksport do innych formatów lub baz danych.

Interpretacja wyników

Funkcja ta pomaga wybrać odpowiednie wyniki pomiarów i je zanalizować. Opisy i rysunki ułatwiają poprawną interpretację uzyskanych wyników.

Raporty automatyczne

Program daje możliwość automatycznego tworzenia raportów, co służy dokumentowaniu wyników testów. W tych raportach można zawrzeć wyniki i wykresy zarejestrowanych sygnałów a także dane testowanych wyłączników i parametry testów. Treść i forma graficzna raportów jest modyfikowalna.